Koronaviruset og retningslinjer for reisende på Ofotbanen

Vi tar sikkerheten til våre gjester og ansatte på største alvor. Vi oppfordrer derfor alle til å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger. Det innebærer blant annet å være nøye med hygiene, avstand til andre gjester og vaske hender/benytte tilgjengelig hånddesinfeksjon. Vi har iverksatt en rekke tiltak for å sikre både gjester og ansatte i den spesielle situasjonen vi er kommet i. Nå er det viktig at alle følger disse anbefalingene og sørger for at alle får en trygg og god opplevelse langs Ofotbanen. La oss alle ta ansvar for god stemning og støtte hverandre slik at dette går over all forventing.

Smitteverntiltak på våre attraksjoner og aktiviteter

Vi arbeider aktivt med å sikre smittevern og hygienetiltak for å overholde krav fra myndighetene og tilrådinger fra Helsedirektoratet. Vi har halvert passasjerkapasitet om bord på togene slik at vi har nok areal for å kunne gjennomføre forsvarlig smittevern under opphold om bord på Arctic Train.

Når det gjelder egne smitteverntiltak i regi av Arctic Train, både om bord på toget og i publikumsarealer på Narvik Jernbanestasjon gjelder følgende retningslinjer:

Tiltak for å redusere smitte er i hovedsak godt renhold over alt, at alle har god håndhygiene og holder anbefalt avstand til hverandre.

Til vårt renhold benyttes produkter av mikrofiber som er effektivt mot fjerning av bakterier, selv uten såpe.

 • I cafeområdet blir gulv og alle overflater vasket med mikrofibermopp/-klut. Vi har økt frekvens på rengjøring av kontaktflater og vi behandler disse overflatene jevnlig med desinfiseringsmiddel. I tillegg er det satt opp flere stativ med handdesinfisering i publikumsområdene..
 • Toaletter blir vasket daglig med sanitærrengjøringsmiddel, i tillegg bruker vi desinfiseringsmiddel på utvalgte kontaktflater. Vi har for tiden stengt av deler av toalettene for å minimere områder som trenger grundig renhold/desinfisering. Det blir gjort fortløpende vurderinger om behov for å åpne opp ytterligere arealer/toaletter.
 • I ansattområdene på stasjonen har alle fått ansvar for rengjøring og desinfisering av sine egne arbeidsområder, alle kontaktflater desinfiseres jevnlig.
 • På tog vasker vi som tidligere daglig, men har her også økt fokus på kontaktflater, i tillegg benyttes desinfeksjonsmidler på utvalgte kontaktflater.
 • Ellers er dørene inn til kontorer for ansatte på stasjonen låst for å hindre unødvendig besøk, antallet folk på jobb er redusert til et minimum, den som kan har hjemmekontor, samt det er hengt opp plakater med info fra Helsedirektoratet ved inngangsdører på stasjon og i tog.

Informasjon om koronaviruset

Hytteforbudet er opphevet, men det er fortsatt et smittevernråd å redusere fritidsreiser for å unngå risiko for smittespredning mellom steder. Norges grenser er stengt for alle som ikke har oppholds- eller arbeidstillatelse og det innføres utstrakt grensekontroll.

Folkehelseinstituttets oppdaterte råd om innenlands fritidsreiser gjelder fra 21. april 2020 og oppfordrer til å planlegge reisene slik at du ikke bidrar til smittespredning mellom steder. Ved fritidsreiser er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene:

 • Er du syk skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme.
 • Du skal heller ikke reise eller dra på hytta når du er i karantene. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et covid-19-sykt hustandsmedlem.
 • Reis hjem, dersom tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise
 • Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.
 • Unngå kollektivtransport når det er mulig
 • Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om 2 meters avstand til andre i dine omgivelser. Vær i størst mulig grad bare sammen med dem du er sammen med til vanlig og er på reise med.
 • Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker. Ta om nødvendig med det du trenger hjemmefra.
 • Sjekk nettsiden til kommunen du skal reise til for å finne ut om de har lokale restriksjoner eller råd som er relevante. Du bør ikke belaste kommunen med å ta kontakt med dem for å sjekke dette ut, eller be om unntak hvis kommunen har lokale restriksjoner eller råd, men forholde deg til disse.

Annen informasjon:

Grensene er stengt for utlendinger uten oppholds- eller arbeidstillatelse. De vil bli bortvist fra grensen med hjemmel i smittevernloven. Alle norske borgere og personer som bor eller arbeider i Norge, slipper fortsatt inn i landet, inkludert EØS-borgere og deres familiemedlemmer som er bosatt eller arbeider i Norge. Det er innført midlertidig inn- og utreisekontroll på indre Schengen-grense.

Reisende som ikke har oppholds- eller arbeidstillatelse i Norge, skal forlate landet så fort som mulig.

De største flyplassene er åpne for en del internasjonale flighter, slik at turister/utlendinger kan reise ut, samt innenlandsflygninger som fortsatt går. Mange mindre flyplasser er nå stengt.

Transittpassasjerer: Friske personer uten symptomer kan ta fly til sin endelige destinasjon for å kunne være i karantene i eget hjem

Alle som har opphold i Norge, som har reist utenfor skal i karantene i 14 dager, når de kommer til landet, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Har de symptomer, skal de straks isoleres. Dette gjelder ikke jobbpendlere mellom Norge, Sverige og Danmark. Reisende fra Sverige og Finland som kom til Norge 17. mars eller senere, må i 14 dagers karantene om de ønsker å bli i Norge.

Reisende som ikke har symptomer, kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen holde avstand til andre så langt det lar seg gjøre.

Nordmenn i utlandet må forholde seg til anbefalingene fra de lokale myndighetene. Spørsmål knyttet til hva man har rett til å få dekket økonomisk, må hver enkelt ta til sitt forsikringsselskap.

Oppdatert informasjon og råd om tiltak ved reiser finner du på Folkehelseinstituttet hjemmeside.

På grunn av smittefare har attraksjoner, alpinanlegg, barer og restauranter og servicebedrifter blitt stengt, og arrangementer og aktiviteter har blitt avlyst.

Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117. Du skal kun ringe legevakten når du har behov for akutt helsehjelp.